LATEST ARTICLES

Khóa chính (Primary key) trong MySQL

Trong MySQL, mỗi table thông thường sẽ có một khóa chính nhằm để phân biệt dữ liệu giữa các bản ghi trong table. Khi phát triển các ứng dụng, để tối...

Tạo bảng trong MySQL(Create Table)

Để lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, chúng ta cần xác định cấu trúc các thông tin cần lưu trữ, độ lớn, kiểu dữ liệu lưu trữ…. Đối...

MySQL thao tác với database

Ở bài trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các kiểu dữ liệu hỗ trợ bởi MySQL. Ở bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm như nào...

MySQL Kiểu dữ liệu

Ở bài trước, chúng ta đã biết MySQL sử dụng ngôn ngữ T-SQL để truy vấn và thao tác dữ liệu và chúng ta cũng đã biết mỗi Table sẽ chứa nhiều...

MySQL Table Types & Storage Engines

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số loại table trong mysql và mysql storage engines. Việc nắm rõ từng loại table này giúp bạn sử dụng...

Hướng dẫn cài đặt XAMPP – MySQL

Trong bài đầu tiên của các bài chia sẻ về MySQL chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và cách truy cập vào trang quản trị của hệ quản...

Giới thiệu về MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở phổ biến trên thế giới và được các nhà phát triển ứng dụng rất ưa chuộng. MySQL là cơ...

Java cơ bản – Mảng & Mảng một chiều

Java cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác, mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc bao gồm một tập hợp cố định các phần tử có cùng một kiểu...

Chuỗi và xử lý chuỗi trong Java

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kiểu dữ liệu cực kì quan trọng trong bất kì ngôn ngữ lập trình nào, đó là Chuỗi. Trong phạm...

Java cơ bản – Từ khóa continue

Để điều khiển một vòng lặp chúng ta có thể sử dụng từ khóa Từ khóa break. Ngoài ra, Java còn hỗ trợ cho chúng ta một từ khóa đặc biệt...