Trong bài đầu tiên ca các bài chia s v MySQL chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và cách truy cp vào trang qun tr ca hệ quản trị CSDL MySQL.

Bt đu vào vic cài đt và tri nghim MySQL thôi nào.

1. Cài đặt MYSQL

Để cài đặt MySQL s có rt nhiu cách, tuy nhiên đ đơn gin, chúng tôi s gii thiu mt b công c đ phát trin ng dng vi MySQL đó là: XAMPP. Ngoài ra, các bn có th s dng thêm Vertrigo, WAMPP …, hoc chính b cài đt ca MySQL.

c 1: Truy cp vào đa ch https://www.apachefriends.org/download.html đ ti b cài đt XAMPP

c 2: Chn phiên bn và ti v b cài đt.

c 3: Sau khi download thành công, click đúp vào file va ti v và bt đu cài đt.

Bm Next. Sau đó chú ý tích vào ô cha MySQL

Bm Next. Chn thư mc cài đt và bm Next

Bm Next cho đến khi hin th màn hình như bên dưi

Đi cho đến khi quá trình cài đt hoàn tt.

Như vy quá trình cài đt đã thành công.

2. Khi đng MySQL và truy cp vào trang qun tr

Thc hin m XAMPP Control Panel lên.

Sau khi ng dng khi đng, giao din hin th như sau:

Khi đng MySQLApache bng cách bm vào nút Start

MySQLApache sau khi khi đng s báo như sau:

Đ truy cp vào trang qun tr, m trình duyt lên và gõ đa ch : http://localhost/phpmyadmin

Như vy chúng ta đã hoàn thành vic cài đt và chy th MySQL server s dng XAMPP. bài tiếp theo, chúng ta s nghiên cu tiếp v các thành phn ca MySQL.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here